Blogg, Case

Spiseforstyrrelser.

Dette er et tema som angår mange nå i 2015, det er et stort press på både kvinner og jenter, menn og gutter om å se “bra” ut, altså se ut som retusjerte slanke modellene i media. Det er blant annet på grunn av utbredelsen av spiseforstyrrelse jeg tar utdanning i Psykisk Helsearbeid, jeg driver nå på år 2 i dette studiet, mat og kosthold ligger tett på psyken og kunnskap om psykiatri er et viktig verktøy for å kunne hjelpe de som sliter med dette, når noen kommer til meg med en slik lidelse vil jeg ha kunnskap om både sykdommen og behandlingsmetodene. Men hva er egentlig spiseforstyrrelse?

Spiseforstyrrelse er en lidelse hvor tanker og handlinger om mat og kropp går ut over livskvaliteten og livsutfoldelsen. Det er altså normalt å planlegge hva man skal spise fordi man vil ha et sunt kosthold, men om tankene om det sunne kostholdet gjør at du går sulten og er deprimert fordi du aldri kan unne deg noe usunt har det blitt en sykdom.

Det kan være mange grunner til spiseforstyrrelser, noen kan sulte seg “kun” på grunn av at de vil være tynne (men hvorfor vil de det?), mens andre kan ha et behov for kontroll på grunn av traumatiske hendelser som har skjedd tidligere, eller blitt avhengige av oppmerksomheten det gir å forandre kroppen sin. Man må heller ikke glemme de som er overvektige, mange spiser bort følelsene sine og for enten å kaste opp og føle lettelse etterpå eller skam fordi de har spist det de har gjort. Bulimikere ser ofte normalvektige ut eller kan veksle mellom tynn og lubben ettersom hvor de er i en sykdomsperiode. Felles for alt er at det er skadelig for kroppen.

Man kan si at spiseforstyrrelse er en måte for kroppen og hjernen å si fra ubevisst om at noe er galt, det hjelper ikke å tvinge i en anorektiker mat, nekte en overvektig eller passe på at en bulimiker spyr eller ortorektiker får treningsnekt, man må finne ut hvorfor man har de følelsene man har, hvorfor kroppen reagerer som den gjør, for det ligger alltid en underliggende årsak til denne lidelsen. Spiseforstyrrelser er et komplisert samspill mellom biologi og psykologi!

Hvis du mistenker at du har en spiseforstyrrelse eller holder på å utvikle en er det viktig å ta kontakt med profesjonelle så raskt som mulig, om det er lege, psykolog, helsesøster eller lignende.